Aktuality

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ, BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Vážení rodiče, vzhledem k využívání komunikační aplikace budeme od 1.9.2021 akceptovat OMLUVY DĚTÍ P...

Více...

ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD 1.9.2021

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu výše školného s datem účinnosti od 1.9.2021. Školné je stanoven...

Více...

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ U RYBNÍČKU

MŠ U Rybníčku zajišťuje prázdninový provoz v období 1.7. - 16.7.2021. Provozní doba MŠ zůstává stejn...

Více...

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Nejdůležitější informace: Vaše dítě bude v MŠ potřebovat oblečení do třídy a na pobyt venku dle aktu...

Více...
 Další...