ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO OD 1.9.2021

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu výše školného s datem účinnosti od 1.9.2021. Školné je stanoveno na 880,- Kč/měsíc ( původní částka byla 900,-Kč). Je tedy třeba upravit trvalé příkazy k platbě. Platba školného je stejně jako stravné splatná vždy k 25. dni v měsíci na následující měsíc (školné je shodné pro všechny děti s výjimkou předškoláků, tj. dětí, které do 31.8.2022 dovrší 6ti let věku a dětí s odkladem školní docházky - tyto děti školné neplatí).