OPATŘENÍ OHLEDNĚ COVID-19

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji epidemiologické situace Vás žádáme o dodržování následujících opatření: při pohybu v prostorách MŠ používejte ochranné roušky ( týká se pouze dospělých), zdržujte se v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytnou pro předání a vyzvednutí dítěte a při každém vstupu do MŠ použijte dezinfekci na ruce u vchodu. Děkujeme, že respektujete tato opatření v zájmu zdraví Vašich dětí i nás všech.