ZÁPIS DĚTÍ DO 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021

Zápisy do 1.tříd základních škol v Horních Počernicích budou probíhat ve dnech 1. a 2.4.2020 vždy od 13:00 hod do 17:00 hod. U zápisu je třeba předložit rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti ( vyznačeno v občanském průkazu rodičů). POZOR! Při zápisu do ZŠ Ratibořická je od letošního roku nově zavedena možnost přihlásit se na konkrétní datum a čas zápisu elektronicky. Rezervace bude možná od 16.3. od 8:00 hod přímo na stránkách www.zs-hp.cz. Samozřejmě kdo nebude přihlášen elektronicky, může bez obav přijít v den zápisu a bude zapsán, pouze bude možná muset chvíli čekat.