ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do naší MŠ bude stejně jako v ostatních mateřských školách v Horních Počernicích probíhat ve dnech 4. a 5.5.2020 v době od 13:00 hod do 17:00 hod. Povinná předškolní docházka ve školním roce 2020/2021 bude pro děti, které v době do 31.8.2020 dovrší pátý rok věku. Děti jsou přijímány do MŠ v souladu s "Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání" a na základě kritérií stanovených ředitelkou MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele. U zápisu je třeba předložit rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti ( vyznačeno v občanském průkazu rodičů).