POZOR - ZMĚNY VE VÝŠI PLATEB ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Od září 2019 dochází ke změně výše plateb školného a stravného, zde proto uvádíme nové částky pro nastavení trvalých příkazů k platbě. Školné ve školním roce 2019/2020 je stanoveno na částku 800,-Kč/měsíc ( školné neplatí předškoláci = děti, které v období od 1.9.2019 do 31.8.2020 dovrší 6ti let a děti s odkladem povinné školní docházky). Stravné je s platností od 1.9.2019 stanoveno ve výši 882,-Kč/měsíc, pro děti s odkladem školní docházky 945,-Kč/měsíc.