INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Nejdůležitější informace: Vaše dítě bude v MŠ potřebovat oblečení do třídy a na pobyt venku dle aktuálního počasí, pyžamo pro odpolední odpočinek a samozřejmě přezuvky, pokud možno s pevnou patou - všechny věci by měly být podepsané! Adaptace nově přijatých dětí je přizpůsobená individuálním potřebám dětí, rodiče se domluví přímo s paní učitelkou na třídě. Variabilní symbol pro úhradu školného a stravného si můžete vyzvednout v průběhu posledního prázdninového týdne ( 26.- 30.8.2019) u hospodářky MŠ vždy mezi 8.00 - 12.00 hod, případně v září při nástupu do MŠ. Platby jsou splatné vždy k 25. dni předchozího měsíce (tj. na září 25.8.2019), u plateb na září se toleruje zpoždění. Školní řád MŠ naleznete na našich stránkách v kolonce Informace a dokumenty. Podrobnější informativní schůzka pro rodiče proběhne v prvním týdnu v září, datum a čas upřesníme na konci srpna. Hezké léto!