Plavání s Delfínkem

Od února 2019 bude opět probíhat kurz plavání pro přihlášené děti ( předškoláky - zájem o kurz je třeba nahlásit učitelkám na třídách). Jedná se celkem o 15 lekcí předplavecké výchovy, první lekce proběhne dne 4.2.2019. Děti mají mít s sebou v IGELITOVÉ TAŠCE plavky a osušku, případně kdo je zvyklý také plavecké brýle do bazénu. Kurzovné ve výši 2.100,- Kč je třeba uhradit do konce ledna na účet školky ( 0249334399/0800) pod variabilním symbolem Vašeho dítěte. Bližší informace ohledně plavání získáte od paní učitelky na třídě.