Projekt ERASMUS v naší MŠ

V rámci projektu Erasmus, který se mimo jiné zaměřuje na studijní pobyty a stipendia k zvyšování odbornosti a získávání zkušeností v oblastech vzdělávání, budou v období leden -duben naši školku navštěvovat turečtí studenti pedagogiky. V rámci svého pobytu u nás se seznámí s metodami a organizací předškolního vzdělávání a s prací pedagogických asistentů, což je předmětem jejich budoucího zaměření. Jejich přítomnost ve školce nijak neomezí ani nenaruší běžný chod MŠ.