ČERVEN

2.6.  Edukační program "Koza domácí"v 9:30 na zahradě

       - hrazeno ze SRPŠ

3.6. Výlet - FAJN PARK Chlumec - pro všechny třídy MŠ

       - hrazeno ze SRPŠ

13.-18.6. Školka v přírodě Dobšín

15.6.  Výlet do areálu Vrchbělá - pro všechny děti, mimo účastníků ŠvP - projektový den