ČERVEN

1.6.  DEN DĚTÍ dopoledne plné her a soutěží na zahradě MŠ

4.6.  FAJN PARK Chlumec nad Cidlinou - celodenní výlet pro

               všechny třídy MŠ

7.-12.6.2020  ŠvP - penzion Čert v Jizerských Horách

17.6.  Celodenní výlet na hrad KOST - pro třídy

           Berušky, Rybičky, Žabičky