KVĚTEN

21.5.  ZOO ÚSTÍ NAD LABEM - celodenní výlet

          ( pro třídy Kuřátka a Koťátka)

27.5. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ - loučení s předškoláky,

        odpoledne s klaunem Ferdou na zahradě MŠ