ŘÍJEN

2.10.  Celodenní výlet pro třídy Berušky, Rybičky a Žabičky

          - zámek Ploskovice, "Země snů" ( hrazeno ze šablon)

4.10.  Návštěva výstavy "Ovoce a zelenina" v Knihovně HP

         - akce pro třídy Berušky, Rybičky a Žabičky

10.10.  Ukázka dravých ptáků

          - představení s výkladem na zahradě MŠ

17.10.  Divadlo HARMONIKA v MŠ

           - pohádka "O Písničce" od 9:30 hod

24.10.  DÝŇOHRANÍ pro děti a rodiče na zahradě MŠ

           od 15:15 hod, plnění zábavných úkolů,občerstvení