O nás

O naší školce

Najdete nás v krásném přírodním prostředí v okrajové části Prahy 9 - Horních Počernicích. Zahradu MŠ tvoří část bývalého lesoparku s letitými vzácnými druhy listnatých i jehličnatých stromů. Škola je v provozu od roku 1992, kdy byla znovu otevřena a zařízena po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě. Je pětitřídní s kapacitou 130 dětí, 3 třídy se nacházejí v nové budově a každá má kapacitu 28 dětí, celková kapacita původní nově zrekonstruované budovy je 50 dětí a skýtá ideální podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jež zde také integrujeme.

Máme vlastní tělocvičnu, využívanou podle harmonogramu po všechny dny v týdnu pro řádnou  tělesnou a hudebně pohybovou výchovu našimi současnými i budoucími žáčky, kteří zde prožívají první školkové zkušenosti při cvičení společně s rodiči. Dále máme také učebnu, kde si mohou děti vyzkoušet práci na interaktivní tabuli.

Pohybové vyžití při hrách venku, tvoření z písku, jízdu šlapacími auty a na koloběžkách si užíváme na školní zahradě se třemi pískovišti, sítí chodníků a hřištěm pro míčové hry.

V partnerském vztahu s rodiči, v ovzduší vzájemného porozumění a spolupráce se snažíme vytvořit a přijmout pravidla pro život ve zdravém stylu.Vytvořit program posilující zdraví dětí, pojatý velmi široce, dotýkající se všech oblastí rozvoje osobnosti dítěte v rovině obecně lidské, v rovině specifických věkových zvláštností i speciálních individuálních potřeb podle zájmu a talentu každého jednotlivce. Chceme podnětný a bohatý program, jehož je dítě spolutvůrcem a učí se žít a poznávat svět aktivním, činorodým a plnohodnotným způsobem.

 

Fotogalerie  O tom co děláme  Třídy a paní učitelky